woensdag 9 mei 2007

Persbericht - Vooraankondiging Vadertop (m/v/grootouders) a.s. donderdagavond 10 mei

Persbericht - Vooraankondiging

Vadertop (m/v/grootouders) –

A.s. donderdagavond 10 mei


Waarom een Vadertop

Voor het eerst komen a.s. donderdagavond (groot)oudergroeperingen en (groot)ouders bijeen als burgerinitiatief om met elkaar te bespreken hoe het anders moet met het jeugd- en gezinsbeleid in Nederland.

We maken ons zorgen over de buitensluiting van kinderen van hun (groot)ouders, over het ontvaderen van kinderen en over de bestaande voorkeur voor éénouderschap in het familierecht. We maken ons zorgen over een maatschappij waar vaders en grootouders er niet meer toe lijken te doen en waar mannen verdwijnen uit het leven van kinderen als rolmodel.

We laten weten dat beide ouders en de grootouders belangrijk en onmisbaar zijn voor kinderen. We laten weten dat een vader- en (groot-)ouderinclusief beleid en weer samen verder bij de zorg voor onze kinderen hard nodig is. We laten weten dat de vrede tussen de ouders in het familierecht weer centraal moet worden gesteld.

In de aanloop naar de Kindertop van Minister van Jeugd- en Gezinsbeleid André Rouvoet in juni houden wij, om de politiek ook onze boodschap mee te geven, daarom op 10 mei in Amsterdam aan de hand van tien speerpunten onze VADERTOP (m/v/grootouders).

Tweede Kamerlid Samira Bouchibti, woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid en familierecht van de PvdA, zal aan de Vadertop deelnemen om naar onze zorgen te luisteren en onze boodschap ook in het parlement onder de aandacht te brengen.


De locatie voor de Vadertop (m/v/grootouders)

De Vadertop wordt gehouden in de Van Eesterenzaal; Jan Tooropstraat 6; 1062 BM Amsterdam

- OV: 5 min. lopen van NS-station A’dam-Lelylaan

- Auto: vlakbij de Ringweg A’dam-West, afslag S-106)

(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave ervan)Het programma voor de Vadertop (m/v/grootouders) - donderdagavond 10 mei vanaf 18.45 uur


Nadere inlichtingen bij:

Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com

-------------------------------------------------------

De organiserende oudergroeperingen:

Vader Kennis Centrum i.s.m.:

Locatie Vadertop (m/v/grootouders) - A.s. donderdagavond 10 mei

Vader Kennis Centrum en Stichting Sheherazade i.s.m. Fathers-4-Justice TM Nederland, Stichting Dwaze Vaders, Stichting Ouders Zonder Omgang, Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders, Gescheiden Vaders Nederland, Stichting Kind en Omgangsrecht, Ouderverstoting NL, Papa.NL.NU en onafhankelijke oudervertegenwoordigers.

Kom ook en reserveer per email voor onze VADERTOP (M/V/GROOTOUDERS).

Locatie van de Vadertop (m/v/grootouders) a.s. donderdagavond 10 mei (zaal open vanaf 18.00 uur, start Vadertop om 18.45 uur):

Van Eesterenzaal, Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6 - 1062 BM Amsterdam

(met OV 5 minuten lopen van NS station Amsterdam-Lelylaan;
met auto vlakbij de Ringweg Amsterdam-West, afslag S-106)


Locatie: Van Eesterenzaal in Amsterdam

- Adres: Stichting Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6 - 1062 BM Amsterdam - T 020 3460670

- Auto: makkelijk bereikbaar per auto (vlak bij de ringweg om Amsterdam; Afslag S106)

- OV: makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer (5 minuten lopen vanaf NS Station Amsterdam-Lelylaan)

(Klik op deze afbeelding voor een vergrote weergave)


Bioscoop opstelling Van Eesterenzaal


Kleurrijke inrichting.

Er kunnen maximaal 150 personen deelnemen aan de VADERTOP (M/V) in de van Eesterenzaal (een multifunctionele ruimte van 150 m²). Er zijn geen deelname- of entreekosten. (De zaalhuur wordt door de deelnemende oudergroeperingen bekostigd.) Extra kosten zijn wel:

- Koffie en thee: € 1,00 per persoon voor de hele avond koffie en thee

- Frisdranken: € 1,00 per flesje of / € 0,75 glas

(Klik op deze afbeelding voor een vergrote weergave)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisatie en nadere inlichtingen:

Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com

Reserveren voor de VADERTOP (m/v/grootouders):

De Van Eesterenzaal kan max. 150 deelnemers herbergen. Wilt u zeker zijn van toegang meldt u dan tevoren (t/m 9 mei) aan voor deelname aan de VADERTOP door een plaats te reserveren op het centrale emailadres o.v.v. DEELNAME VADERTOP (m/v/grootouders) in de onderwerpregel van uw mail en o.v.v. uw naam, (evt. organisatie), emailadres en telefoonnummer in de email zelf. Reserveer tijdig (t/m 9 mei). Uw reservering is alleen geldig na bevestiging met een toegekend bevestigingsnummer. U komt dan op een reserveringslijst waarop u op 10 mei tot 18.30 uur aan de zaal toegang verkrijgt. Na 18.30 uur vervalt uw reservering en wordt net als in bioscopen toegang gegeven naar volgorde van aankomst tot het max. van 150 deelnemers evt. behaald is.

Programma van de Vadertop (m/v/grootouders) - 10 mei 2007

Programma voor de Vadertop (m/v/grootouders) –

Donderdagavond 10 mei 2007


18.00 uur: Zaal open - Ontvangst en koffie

18.45 uur: Opening en inleidingen:

1. Welkom Pieter Tromp en toelichting op “10 speerpunten - Weer samen verder bij de zorg voor (klein)kinderen.”

2. Inleiding Samira Bouchibti, woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid en familierecht van de PvdA

Ter afsluiting van de inleidingen: Mogelijk een korte presentatie van enkele minuten door vader Chris Smith van zijn komende fietstoer voor kinderen door Europa.


19.15 uur: Pauze


19.30 uur: Ouderforum

Deelnemers: Andrew Work, Fathers-4-Justice, Perry Stuart, Dwaze Vaders, Erik van der Waal, Ouderverstoting, Truus Barendse, Kinderen – Ouders – Groot-ouders, Ronald Bijl, Ouders Zonder Omgang, Ad Verdiesen, Gescheiden Vaders Nederland en Paul Bastianen, Stichting Kind en Omgangsrecht o.l.v. Hans Krikke


20.15 uur: Pauze


20.30 uur: Deskundigenforum

Deelnemers: Jan Piet de Man, Henk Hanssen, Peter Prinsen, Lauk Woltring en Joep Zander o.l.v. Hans Krikke.


21.15 uur: Pauze


21.30 uur: Conclusies


22.00 / 22.30 uur: Afsluiting

Vader Kennis Centrum i.s.m. Stichting Kind en Omgangsrecht, Fathers-4-Justice Nederland, Stichting Dwaze Vaders, Stichting Ouders Zonder Omgang, Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders, Gescheiden Vaders Nederland, Ouderverstoting NL, Papa.NL.NU, Stichting Sheherazade en onafhankelijke oudervertegenwoordigers.

Deskundigenforum tijdens de Vadertop (m/v/grootouders) – donderdagavond 10 mei

Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com


1. Deelnemers Deskundigenforum:

 1. Henk Hanssen (IkVader, populaire website voor vaders in Nederland)
 2. Peter Prinsen (oud-advocaat, familierechtspecialist)
 3. Lauk Woltring (trainer/consultant, specialist jongensproblematiek)
 4. Joep Zander (pedagoog, vader, kunstenaar en publicist over vaderschap)
 5. Jan Piet de Man (kinder- en gezinspsycholoog uit België en specialist op het terrein van de verblijfsregeling en de verdeling van het ouderlijk gezag in de scheidingswetgeving in België)
 6. Mogelijk deelnemer aan het Deskundigenforum is nog: Professor Louis Tavecchio (Hoogleraar kinderopvang): (Louis Tavecchio komt graag maar heeft in de namiddag ook een ander symposium in Nijmegen. Hij kon nog niets toezeggen.)


2. Gespreksleiding:

Samira Bouchibti

Mevrouw Samira Bouchibti is woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid en familierecht voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Partij van de Arbeid | Samira Bouchibti

http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/200018001/clearState/true/sf/200018001/returnPage/200018001/itemId/220094479/realItemId/220094479/pageId/200006510/instanceId/200018007/


Hans Krikke

Hans Krikke is onderzoeker, journalist, schrijver, documentaire maker en ervaren gespreksleider.

http://www.hanskrikke.nl/


3. Profiel van de deelnemers aan het Deskundigenforum:


Henk Hanssen (links) op de 9 maanden beurs

Henk Hanssen

Schrijver/journalist Henk Hanssen is oprichter van IkVader.nl, de populaire website voor vaders in Nederland. Hij publiceerde drie boeken over vaderschap, de Kraamkalender voor Mannen, Babymanagement en de 9 Maanden Gids voor Mannen. Hij is specialist in een vadervriendelijk bedrijfsbeleid. Henk woont in Hilversum, samen met vriendin Ingrid, dochter Rosa en zoon IJsbrand.

http://www.ikvader.nl/


Jan Piet de Man

Drs. Jan Piet de Man is kinder- en gezinspsycholoog uit België. Hij heeft zich sinds 1983 gespecialiseerd op de resultaten van empirisch wetenschappelijk onderzoek dat een objectieve onderbouwing geeft aan “het belang van het kind” in de werkelijkheid. Daarbij heeft hij zich gespecialiseerd op de onderwerpen van een gelijkmatige beurtelingse huisvesting na scheiding, de “nestzorg” en oudervervreemding en –verstoting,.

Sinds 1984 heeft hij in België deelgenomen aan diverse werkgroepen inzake de hervorming van de Belgische scheidingswetgeving. De afgelopen periode heeft Jan Piet de Man daarbij op uitnodiging van de Subcommissie Familierecht van de Belgische Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers herhaaldelijk bijgedragen aan de hoorzittingen waarmee de commissie haar besprekingen aanving. Eerst wat betreft de Belgische wetgeving inzake het bevoorrechten van de gelijkmatig verdeelde huisvesting van scheidingskinderen en op de reglementering van de gedwongen uitvoering van verblijfs- en omgangsregelingen. En meer recentelijk wat betreft de Belgische wet op de “schuldloze” echtscheiding.

Jan Piet de Man is erkend (echt)scheidings- en familie-bemiddelaar en betrokken bij de Werkgroep "Co-ouderschap" en Gelijkmatige beurtelingse huisvesting en "Nestzorg". Hij doet scheidingsbemiddelingen sinds 1989 en is de eerste Vlaamse geaccrediteerde familie-bemiddelaar en gediplomeerde bemiddelaar. Hij is initiatiefnemer van het Europees Instituut voor het Belang van het Kind.


Mr. Ir. P. J.A. Prinsen (Peter)

Peter Prinsen (links) op een Amersfoortse voorlichtingsbijeenkomst van het Vader Kennis Centrum.

Mr. Ir. Peter J.A. Prinsen is oud-advocaat en bekend publicist op het terrein van familierecht en de rechtspsychologie. Peter Prinsen is pleitbezorger van hervorming van de Nederlandse scheidingswetgeving op rechtspsychologische grondslag en expliciet gericht op het voorkomen van polarisatie en het bewaren van de vrede tussen scheidende ouders.

Zijn publicatie “Naar een rechtspsychologische grondslag voor het scheidingsrecht” maakt als bijlage 3 onderdeel uit van de opgestelde lijst met 10 gesprekspunten als leidraad voor de discussies tijdens de Vadertop.

http://www.peterprinsen.nl


Lauk Woltring

Lauk Woltring is trainer/consultant bij het Rots & Water Instituut Nederland en lid van het Platform 'Jongens in Balans'/ 'Boys in Balance'. Hij is gespecialiseerd in jongensproblematiek en het werken met jongens, ontwikkeling, kansen, risicogedrag.

Belangrijke thema’s in het werk van Lauk Woltring zijn:

 • Mannen en vrouwen in kinderopvang en onderwijs
 • Riskant gedrag in verkeer en elders
 • Leerstijlen & coaching in onderwijs en rijopleiding
 • Communicatie met jongens of (jonge) mannen
 • Cultuur en religie: soms inspiratie, soms frustratie
 • Psycho-fysieke training, agressie en weerbaarheid

Lauk Woltring, Innovatie, Advies, Coaching & Training op maat

http://www.laukwoltring.nl/


Joep Zander

Joep Zander (11-11-52) is van beroep kunstenaar en pedagoog. Hij publiceerde artikelen voor kranten en tijdschriften en schreef (in) boeken over familierecht, vaders, kinderen. Ook zijn kunst staat voor een deel in dat licht. Hij kent het onderwerp van binnen uit als zorgende vader van twee kinderen. Het schrijven over vaders doet voor Joep niets af aan het perspectief op het kind en de noodzakelijkheid van goede verhoudingen tussen de seksen. Joep Zander stond met anderen aan de basis van de verklaring van Langeac (bijlage 1 van de gespreksleidraad “10 gesprekspunten” voor
Joep Zander en zijn zoon Joshua

de Vadertop). Het onderhouden van internetsites is een belangrijke manier om zijn activiteiten te verbinden.

......................................................................

Eerdere boeken van Joep Zander:

 • Het Ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse Context, Servo, Assen, 1999
 • Moeder-Kind-Vader, een drieluik over ouderverstoting, Rela, Deventer, 2004
 • Gemist vaderschap, Rela, Deventer 2006, Boek samen met Emiel Smulders. Bijdragen van onder andere prof. Louis Tavecchio en Harry van Bommel.
 • Overige publicaties:http://www.joep.nl.nu/publka

http://papa.nl.nu


Daarnaast neemt mogelijk deel:


Prof. Dr. L.W.C. Tavecchio (Louis)

Louis Tavecchio is bijzonder hoogleraar in de Pedagogiek van de Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Louis Tavecchio staat op de bres voor vaders. Papa is geen suffe babysitter, maar een volwaardige opvoeder. Toch wordt zijn rol in pedagogisch onderzoek meestal verwaarloosd. Dat moet veranderen, vindt Louis Tavecchio, Leidse pedagoog en bijzonder hoogleraar kinderopvang in Amsterdam. ‘Vaders kunnen het nooit goed doen.‘

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1235944/

http://www.childandfamilystudies.leidenuniv.nl/index.php3?c=97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com

Ouderforum tijdens de Vadertop (m/v/grootouders) – donderdagavond 10 mei

Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com


1. Deelnemers Ouderforum:

 1. Andrew Work (landelijk coördinator van Fathers-4-Justice Nederland)
 2. Annemiek Bevaart- van der Wal (oud-bestuurslid en extern adviseur van de Stichting Dwaze Vaders)
 3. Paul Bastianen (bestuurslid Stichting Kind en Omgangsrecht)
 4. Ronald Bijl (bestuurslid Stichting Ouders Zonder Omgang – STOZO)
 5. Truus Barendse (bestuurslid Kinderen – Ouders – Grootouders – KOG)
 6. Erik van der Waal (webmaster website Ouderverstoting.nl)
 7. Ad Verdiesen (moderator MSN-Groep Gescheiden Vaders Nederland)


2. Gespreksleiding:

Samira Bouchibti

Mevrouw Samira Bouchibti is woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid en familierecht voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Partij van de Arbeid | Samira Bouchibti

http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/200018001/clearState/true/sf/200018001/returnPage/200018001/itemId/220094479/realItemId/220094479/pageId/200006510/instanceId/200018007/

Hans Krikke

Hans Krikke is onderzoeker, journalist, schrijver, documentaire maker en ervaren gespreksleider.

http://www.hanskrikke.nl/


3. Nadere informatie over de deelnemers aan het Ouderforum:


Andrew Work – Fathers 4 Justice

Andrew Work, ook bekent bij zijn roepnaam Andy, is International Coördinator van Fathers 4 Justice. De organisatie was opgericht in Engeland in 2002 door Matt O'Connor, en lanceerde in Nederland in 2004. Andy is telecommunicatie engineer en heeft 20 jaar ervaring met telecoms tussen Europa en de rest van de wereld. Hij heeft een zoon van 5 jaar die Andy en zijn familie voor het laast mochten zien toen hij 6 maanden oud was.

"Het familierecht in Nederland is een internationale schande, en ik geloof dat Nederland binnenkort het zelf niet meer kan oplossen als ik de berichten de kranten lees. Blijkbaar wordt het een taak voor de VN of EU om in te stappen als het zo blijft doorgaan. Terwijl feitelijk meer dan 20% van de bevolking een familielid mist door de geheime rechtbanken in Nederland.


"Ik kijk uit naar de dag dat het Nederlandse rechtsysteem bereid is de betekenisvolle verandering door te voeren en ik wil hen ervan verzekeren dat F4J hen zal steunen in plaats van te vechten voor elke centimeter om de belangen van onze kinderen te beschermen. Nog steeds, na 5 jaar ervaring met het familierechtsysteem in Nederland kan ik niet geloven hoe diep de arrogantie en het onrecht in het systeem zit. Niemand kan het geloven, totdat het hun kinderen zijn die aan de buurt zijn."

http://www.f4j.nl


Annemiek Bevaart- van der Wal – Stichting Dwaze Vaders

Annemiek Bevaart- van der Wal is oud-bestuurslid en extern adviseur van de stichting Dwaze Vaders. Naast ouder is zij tevens ook grootouder, dus op beide vlakken kan zij haar
expertise geven.

http://www.dwazevaders.nl/index.html


Paul Bastianen – Stichting Kind en Omgangsrecht / Vader Kennis Centrum

Paul Bastianen is bestuurslid van Stichting Kind en Omgangsrecht / Vader Kennis Centrum

Paul Bastianen (rechts)

Stichting Kind en Omgangsrecht werd in 1988 opgericht en richtte zich aanvankelijk op lotgenotencontact, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en de persoonlijke ondersteuning van (groot)ouders die geen omgang met hun (klein)kinderen kregen. Daarnaast was de stichting gericht op politieke hervormingen van het familierecht met als aanvankelijk doel een verbeterde nakoming en handhaving van het omgangsrecht en op het rapporteren over misstanden bij de kinderbescherming in haar adviserende rol naar rechtbanken bij civiele scheidingszaken.

In de 90-er jaren is het standpunt van de stichting verschoven van de verbeterde regeling, nakoming en handhaving van het omgangsrecht naar het actief bevorderen van gelijkwaardig en gedeeld ouderschap als uitgangspunt voor hervorming van de scheidingswetgeving in Nederland: “Elk kind heeft recht op beide ouders en de achterliggende familie, juist ook na een scheiding.”

Daarnaast heeft Stichting Kind en Omgangsrecht zich ontwikkeld tot kenniscentrum. De stichting was in de zomer van 1999 initiatiefnemer en mede-organisator van het congres "Het belang van het kind - van toverformule naar hanteerbare definitie" dat gehouden werd ter ere van het tienjarig bestaan van de stichting. Een van de gastsprekers tijdens dit congres was Dr Richard A. Gardner over het Parental Alienation Syndrome of het ouderverstotingssyndroom, de enige maal dat Richard Gardner in Nederland een lezing heeft gehouden. Ook was de stichting mede-initiatiefnemer en actief betrokken bij pogingen om te komen tot de oprichting van lokale Vader-Kind-Centra om gescheiden vaders en hun kinderen met raad en daad te kunnen bijstaan en ondersteunen. Inmiddels is aan de stichting het Vader Kennis Centrum verbonden.

De stichting informeert en ondersteunt (groot)ouders persoonlijk en middels haar website en de emailnieuwsbrief “Gescheiden Ouders en Kinderen” en bepleit een hervorming van het familierecht vanuit het uitgangspunt van gedeeld en gelijkwaardig ouderschap en een verbeterde bescherming van ouderschapsregelingen na scheiding.

Belangrijke accenten in het werk van de stichting zijn daarnaast ondermeer verbetering van de rechten van binationale scheidingskinderen in Europees en internationaal verband, opheffing van de discriminatie tegen vaders in het overheidsbeleid op alle vlakken (huisvesting, justitie, sociaal-maatschappelijk terrein, etc.), het signaleren van discriminatie tegen grootouders en vaders in EU-verband en een verbeterde regeling van de toegang tussen scheidingskinderen en hun grootouders van beider kant.

Een naamsverandering van Stichting Kind en Omgangsrecht tot Stichting Kind en Ouderschap na scheiding is in voorbereiding.

Website: http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/

Nieuwsbrief: http://groups.google.com/group/Gescheiden-Ouders-en-Kinderen/


Ronald Bijl – Stichting Ouders Zonder Omgang


Ronald Bijl
is bestuurslid van de Stichting Ouders Zonder Omgang – STOZO


http://www.stozo.nl/index.htm


Truus Barendse – Stichting Kinderen - Ouders - Grootouders

Truus Barendse is secretaris van Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders – KOG

http://www.stichtingkog.info/


Erik van der Waal – Ouderverstoting NL

Verander manager, (interim) project manager, business consultant.
Initiatiefnemer (aug. 2003) en webmaster website ouderverstoting.nl.

De site handelt over kinderen en welwillende 'normale' ouders (met name vaders) en families met hun normale emoties, plussen en minnen, die moedwillig van elkaar gescheiden worden, (a.g.v. 'gedoe' rond partner-scheiding, jeugdzorg, juridisering, rvdk, rechters, beschikkingen, ontbrekende handhaving); niet over -aangetoonde- geweld en verwaarlozing- situaties. Daar bestaan andere sites over.
Ik ben het zeker eens dat kinderen tegen destructief gedrag van een ouder beschermd dienen te worden. De manier waarop is weer een ander verhaal. Ouderverstoting.nl is beperkt in de vele verschillende richtingen, situaties en onderwerpen. De intentie van de site is niet als 'naslagwerk' te dienen, hoewel ik begrijp dat velen niet altijd hun eigen situatie terugvinden. Gelukkig zijn er zeer velen die ondanks dit gemis toch veel steun uit de geboden informatie putten. Niet alles op de site roept voor iedereen hetzelfde op. De site is zeker niet alles dekkend, pretendeert dat ook zeker niet te zijn, dat is onmogelijk. Ik ben me er van bewust dat het communicatiemedium 'website' ook grote beperkingen heeft. De informatie erop en de presentatievorm is in alle opzichten beperkt, slechts een 'summier aftreksel' van de werkelijke situaties en menselijke emoties die hierbij een rol spelen. De site geeft informatie en stof tot nadenken en een glimp van inzicht in de gang van zaken in Nederland op gebied van kinderen die door een ouder in een 'gijzelingssituatie' worden geplaatst ten opzichte van de andere ouder en familie van het kind, de wederzijdse vervreemdingspraktijken, de gevolgen, die kunnen leiden tot ouderverstoting door het kind, en de misstanden in de dagelijkse praktijk van het Nederlands familierecht.

http://www.ouderverstoting.nl/Ad Verdiesen – MSN-groep Gescheiden Vaders Nederland

Ad Verdiesen is moderator van MSN-groep Gescheiden Vaders Nederland - GVN

uit liefde onvervreemdbaar echt en wezenlijk het beste voor "gescheiden kinderen" én hun beide biologische ouders en families

GVN is een multifunctionele groep, begin 2002 is de internetsite opgezet van waaruit het GVN-gedachtengoed, lotgenotencontact, actiegroepen en allerlei activiteiten/plannen zijn ontstaan, de site bevat inmiddels een schat aan informatie.

GVN onderscheidt zich authentiek door een onverkort consistente volwaardige samenhang door alle lagen heen. Vanuit een holistisch/integratieve fundamentele (pre-juridische) menselijke benadering welke dusdoende onverkokerd sterkzinnig verder gaat. Zorgmacht is achterlijk, 'omgang' is dwaas, scheiden is kindmishandeling, ook ontvadering is een halsmisdaad.

Uitgangspunt voor GVN is het onverkort waarborgen van EVRM&IVRK&art-1 conceptueel samengevat in onderstaande bevrijdingspunten op basis van zorgplicht&opvoeding van&door beide ouders en hun beider familielevens:

1) gelijkwaardig ouderschap (gelijke ouderrechten zoals gelijk gezag bij geboorte en verblijfsco-ouderschap, bij scheiding 2 gezinnen - er is geen contra-indicatie);

2) een parlementaire enquête (herstel&genoegdoening voor alle levenslange leed/ellende/moeilijkheden aangericht en 'amputatie'(shock)schade aangedaan);

3) gelijke (fiscale) behandeling (bijv. o.a. ten minste evenveel emancipatiecentjes naar vaders als naar moeders);

4) in het algemeen geen RvdK/art377 (ontvaderingsexpertise), slechts 'omgang' bijv. wanneer moeder in de gevangenis zit (niet in staat is);

5) mentaliteitsverandering (o.a. verbannen van discriminatoire diskwalificerende termen, ontmaskeren pseudo-logica en valse collectieve conditioneringen);

6) slechts uitzonderlijk faciliteren van (vrouwen)voorzieningen over andermans levens (scheiding-adoptie-IVF-abortus);

7) streng&rechtvaardig - eerlijk&menselijk - geen schijndemocratie - geen schijnveiligheid en repressie - geen overheidsgeweld&moedermaffia (moeders ONwil is wet!);

8) maximaal beschermen tegen (familie)ONrecht en het goede recht op herstel

9) Onwil samen te ouderen dient na paradoxaal toevertrouwen forensisch/psychiatrisch te worden hersteld. Verontmenselijkt de pil soms/vaak?

10) maximaal bestraffen obstructie en rechtsmisbruik middels "gescheiden kinderen", stop ook misbruik rechtsinstrumenten als stalking/huiselijk-geweld/onttrekking/ontvoering etc.

11) Herstel 'welzijnsontwikkeling' door o.a. hervorming psychologie/pedagogie primair op volwaardigheid&authenticiteit i.p.v. destructieve antisociale neo-liberale (feministische) 'welvaartsontwikkeling' (economische autonomie - repressie/gedragsbemoeienissen).

12) Herstel echte waarden en normen (fundamentele innerlijke beschaving) om te beginnen bestuurlijk uit te dragen. Eigen mening dient slechts ontwikkeling, de beginselen van de democratie 'eerlijk&menselijk' dienen weer fundamenteel voorop te staan (i.p.v. valse gekunstelde agenda's / machtsmisbruik). Mensen zijn geen objecten, plussen/minnen op een glijdende schaal is funest (samenleven is iets heel anders dan een deskundig geprogrammeerde/gedicteerde geïnstitutionaliseerde maatschappij). Wellicht alle belastingcentjes naar rato verdelen over minder&meerderheden.

13) toetsing trias politica en met name (familie)rechters op bovenstaande uitgangs- en bevrijdingspunten op basis van zorgplicht&opvoeding en familielevens.

http://groups.msn.com/Gescheidenvaders/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com

maandag 7 mei 2007

10 GESPREKSPUNTEN VOOR DE VADERTOP (m/v/grootouders)


“Weer Samen Verder - Hoe kunnen vaders (m/v) en grootouders weer teruggebracht worden in het leven van hun (klein)kinderen!? En hoe mannen weer te betrekken in het leven van, en de opvoeding en zorg voor, kinderen?”

Gescheiden papa's, carriërepapa's, zorgpapa's, grootouders (m/v) - Allemaal geven wij nu al jaren te kennen dat het anders moet in Nederland. We laten weten dat beide ouders en de grootouders belangrijk en onmisbaar zijn voor kinderen. We laten weten dat een vader- en (groot-)ouderinclusief beleid en weer samen verder bij de zorg voor onze kinderen hard nodig is.

Om de politiek ook onze boodschap mee te geven voor het jeugd- en gezinsbeleid houden we op 10 mei in Amsterdam onze VADERTOP (m/v/grootouders) aan de hand van de volgende tien speerpunten en de nadere toelichtingen en uitwerkingen in zes onderliggende bijlagen.

 1. Erkenning en gezag van beide ouders direct bij de geboorte van elk kind
  Kinderen van ouders buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt het wettelijke geboorterecht op hun vader ontzegd, tenzij moeder eerst schriftelijk aan vader toestemming verleent tot erkenning van zijn kind, alsook tot aanvraag van gezamenlijk gezag over het kind.

 2. Gelijkheid en gelijkwaardig ouderschap als uitgangspunt in het familierecht en invoering van de contraire zorgtoewijzing in de wet
  Gelijkwaardig ouderschap met een 50-50 zorgverdeling tussen ouders als uitgangspunt.

 3. Gelijke toegang ouderrechten voor de buitengesloten helft van de familie van het kind
  Een vader is meer dan een toevallige bezoeker en een bron van financiën in het leven van zijn kind. Dat geldt ook voor grootouders van vaderskant en verdere familie.

 4. Bescherming van de ouderschapsregelingen tussen de beide ouders
  De gemaakte afspraken m.b.t. zorgverdeling tussen de beide ouders en de toegang tussen kind en beide ouders dienen te allen tijde te worden gewaarborgd en gehandhaafd. Ook de gemaakte afspraken m.b.t. contact tussen kind en (niet-zorgende)ouder dienen te allen tijde te worden gewaarborgd en gehandhaafd. Sabotage van ouderschapsregelingen en omgangsregelingen dient bestraft te worden.

 5. Vervanging van Kinderbescherming door een onafhankelijk transparant orgaan
  De Kinderbescherming acht het niet tot haar taak de claims en beschuldigingen door zorgende ouders te onderzoeken op waarheid, maar zij adviseert de rechtbanken wel op basis van deze beschuldigingen.
  De Kinderbescherming zou moeten worden vervangen door een onafhankelijk en transparant orgaan dat wel aan publieke verantwoording en controle is onderworpen.

 6. Open rechtspraak in familierecht
  Veel kinderen wordt de toegang tot een ouder ontzegd als gevolg van verregaande discriminatie door het verborgen functioneren van familierechtbanken achter gesloten deuren.

 7. Bevoegdheid mediatoren
  Het is van groot belang dat kinderen contact blijven houden met beide ouders tijdens bemiddelingstrajecten.

 8. Mediation vereist gelijk(waardig)e uitgangspositie tussen beide ouders
  Bemiddeling kan alleen doeltreffend zijn indien er gelijkwaardigheid bestaat bij het begin van het proces.

 9. Rol van de rechtbanken
  De fout die nog steeds gemaakt wordt is dat de rechtbank probeert uit te maken wie de beste ouder is. Rechtbanken zouden zich moeten richten op het opstellen en uitvoeren van ouderschapsplannen tussen scheidende ouders.

 10. Herstel en compensatie van al aangerichte schade
  Vele tienduizenden (groot)ouders hebben al jarenlang geen contact met hun (klein)kinderen gehad. Hoewel deze verloren jaren nooit meer terug kunnen keren, is er nog steeds een mogelijkheid om de door het Nederlandse familierecht beschadigde banden en verhoudingen te herstellen.Onderliggende bijlagen:
 • Bijlage 1 - De internationale verklaring van Langeac
 • Bijlage 2 - Oproep van oudergroeperingen aan de Tweede Kamer (inzake wetsontwerp 30 145)
 • Bijlage 3 - Naar een rechtspsychologische grondslag voor het scheidingsrecht
 • Bijlage 4 - Brief aan de Minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet, over de ernstige gevolgen van de bestaande (echt)scheidingscultuur in Nederland
 • Bijlage 5 - Adviseur René Diekstra benadrukt in Staatscourant het belang van meer vaderbetrokkenheid bij het jeugdbeleid
 • Bijlage 6 – Opinieartikel in de NRC van 14 april 2007 van Wim Orbons over de anti-vadercampagnes van de overheid en SIRE

Zie voor de zes bijlagen: VADERTOP (m/v/grootouders) - 10 mei 2007
http://vadertop.blogspot.com/

Bijlage - De internationale verklaring van Langeac

Definitieve vertaling in het Nederlands (vanuit de originele Engelse tekst)

Grondbeginselen

a. Vaders en moeders hebben in het leven van hun kinderen gelijke status en als gevolg daarvan gelijke rechten en verantwoordelijkheden.

b. Als de ouders het samen niet eens kunnen worden, brengen de kinderen evenveel tijd door bij elk van hen.

c. Ouderschap berust uitsluitend op de relatie kind-ouder, niet op de relatie tussen ouders onderling. Kinderen hebben het recht beide ouders te kennen en andersom.

1. De belangen van het kind

a. De belangen van het kind mogen niet worden beschouwd als een vaststaand gegeven of iets dat losstaat van de belangen van de ouders en/of het gezin of als iets dat moet worden omschreven door openbare instellingen of deskundigen.

Het is aan de ouders om de belangen van hun kind te interpreteren, behalve in extreme gevallen van mishandeling of ouderlijke onbekwaamheid.

b. De publieke autoriteiten en andere derden moeten worden aangemoedigd om gezinnen en individuele gezinsleden te steunen als ze hulp nodig hebben, zo nodig ook preventief. Behoudens ernstige mishandeling, dienen ze echter beslist niet het recht te hebben om buiten de wens van de ouders in te grijpen.

c. Het kind moet het recht hebben om met zijn of haar ouders te communiceren ongeacht de situatie.

d. Biologisch ouderschap moet worden vastgesteld bij de geboorte door middel van een DNA-test. Zodra de conclusie van ouderschap (of niet-ouderschap) is getrokken, dienen alle bewijsmateriaal en verslagen onmiddellijk te worden vernietigd.

2. Keuzecontracten tussen ouders

a. Ouders dienen in staat te worden gesteld om rechtsgeldige contracten te ondertekenen, met een breed scala van mogelijkheden om hun rechten en plichten met betrekking tot hun kinderen in te vullen. Zo kunnen zij bij scheiding een ongelijke verdeling van de zorgtijd en de inkomens overeenkomen, of afspraken maken over partneralimentatie. De betrokken overheidsorganen hebben tot taak passende open contracten en procedures te ontwerpen, om keuzes te vereenvoudigen en de procedurekosten ervan te drukken.

b. Ouders hebben toegang tot advies en tot gestructureerde contracten die in alle gevallen, via bemiddeling dan wel via juridische tussenkomst een doeltreffend middel dienen te zijn om bij voorbeeld de verdeling van zorgtaken te regelen.

3. Respect voor de individuele handelingsvrijheid van elke ouder

a. Deze vrijheid moet behouden blijven behoudens de minimumvereisten voor ouderlijke samenwerking.

b. Verhuizing: Als een van de ouders op grote afstand wil gaan wonen, terwijl dat leidt tot potentiële problemen aangaande contact, reiskosten of zelfs tot een dreigende scheiding tussen een ouder en de kinderen, dan kan dat ingrijpen van externe autoriteiten noodzakelijk maken om te beslissen over de hoeveelheid tijd die bij elk van de ouders wordt doorgebracht. De vrije keuze van een volwassene om zijn/haar woonplaats te kiezen kan immers ingeperkt worden door de compromissen die noodzakelijk zijn om de zorg voor het kind te verzekeren. Beslissingen hierover moeten rekening houden met alle omstandigheden, inclusief bijvoorbeeld de noodzaak een baan te vinden door verhuizing. Het dogma van de "stabiele thuissituatie" hoort bij het nemen van een beslissing echter geen uitgangspunt te zijn.

4. Adoptieouders, de familie en andere belangrijke mensen

Kinderen hebben recht op contact met en informatie van familieleden van beide ouders en andersom. De ouder die op een moment de zorg heeft, heeft het recht om eindbeslissingen te nemen over contacten van het kind met anderen dan de familie, ouders of adoptieouders. Het kind houdt het recht beide biologische ouders te kennen, beide minstens op te kunnen bellen en te kunnen schrijven, in het laatste geval met bewijs van ontvangst.

5. De politiek-juridische context

a. De politieke-juridische context waarbinnen over gezinskwesties wordt besloten moet helder en eerlijk zijn voor beide sekses, zonder positieve of negatieve discriminatie. Relaties tussen mannen, vrouwen en kinderen zullen zo worden behandeld dat de ontwikkeling van groepsrivaliteit en polarisatie wordt voorkomen. Behoeften van deze of gene groep mogen niet tot gevolg hebben dat de belangen van anderen op aanmatigende wijze worden gepasseerd.

b. De belangen van het kind zijn gedefinieerd door ouders gezamenlijk. In geval van scheiding worden ze gedefinieerd door de ouder bij wie het kind op dat ogenblik verblijft.

Alleen als er duidelijk kindermishandeling is aangetoond, hebben andere partijen of openbare instellingen het recht om aan ouderlijke beslissingen op dit punt voorbij te gaan. In alle andere gevallen dient de bevoegdheid van genoemde derden te worden beperkt tot het geven van hulp en steun aan gezinnen in nood.

6. Gelijkheid op het werk

a. Beide seksen hebben in gelijke mate recht op ouderschapsverlof.

b. Arbeid moet zo worden ingedeeld dat beide ouders in staat zijn zo volledig mogelijk aan het leven van hun kinderen deel te nemen.

c. Dit vereist ontegenzeggelijk zo'n herindeling van arbeid dat deze een zelfde beeld zal gaan vertonen als de tijdsindeling van onderwijzers en leraren. Dit voorstel moet gezien worden in verband van een wereldwijde vermindering van de eisen die aan arbeiders worden gesteld en verder in het licht van het algemeen groeiende besef dat de emotionele en functionele banden tussen de generaties moeten worden verdiept.

7. Bemiddeling, Juridische terughoudendheid en de betrokkenheid van derden

a. Door deskundige derden bemiddelde vormen van samenwerking kunnen de voorkeur verdienen als het welzijn van het kind dat vereist. De rechten van de ouders om het kind bij zich te hebben en het te verzorgen dienen echter niet afhankelijk te zijn van de manier waarop deskundigen een ouderlijke bereidheid of weigering tot samenwerking beoordelen.

b. Sommige ouderlijke beslissingen vereisen overeenstemming. Er moeten structuren komen om dit mogelijk te maken, via derden of direct. Voorbeelden van zulke beslissingen: vaccinatie (medische zorg), schoolkeuze, zorgverdelingsafspraken, etc..

c. Alleen wanneer ouders niet tot overeenstemming kunnen komen, zal interventie van bemiddelaars in eerste instantie en van het gerecht in laatste instantie noodzakelijk worden.

d. Alleen wanneer ouders, rechtstreeks of via bemiddeling, geen overeenstemming kunnen bereiken, zullen rechters de beslissingen voor hen moeten nemen. Dat betekent niet dat deze van buiten komende autoriteiten het recht hebben te beslissen over de hoeveelheid ouderlijke zorgtijd, maar zij hebben dat alleen over het bepalen van de dagen en uren binnen de hoeveelheid tijd die door de ouders werd overeengekomen of de standaard 50/50.

e. Recht moet niet alleen moeten worden gesproken, het moet ook openbaar zijn.

Procedures achter gesloten deuren moeten waar mogelijk worden vermeden. Ook waar het noodzakelijk of wenselijk is om de identiteit van de partijen te beschermen, zullen wel de procesverslagen en de motivering en vastlegging van de beslissing openbaar beschikbaar zijn. Om dit te bereiken moeten er correct gestenografeerde verslagen van alle procedures bijgehouden worden.

f. Bemiddeling moet beschikbaar zijn voor, tijdens en na (echt)scheiding. Bemiddeling moet onafhankelijk zijn van de rechterlijke macht. Zij dient een gratis publieke voorziening te zijn, facultatief en zonder voorkeur op grond van geslacht. Rechtbanken dienen tussenkomst van bemiddelaars en een door bemiddeling tot stand gekomen overeenkomst te eerbiedigen.

8. Financiën

a. Als ouders financieel draagkrachtig zijn, is elk van hen financieel verantwoordelijk voor de helft van de kosten van de verzorging van het kind. Deze kosten kunnen van tevoren worden vastgesteld op basis van de minimum onderhouds- en verzorgingskosten voor de kinderen, wat in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de ouders en als ouders hun verantwoordelijkheden niet nakomen of niet kunnen nakomen, van de staat en andere verantwoordelijke instellingen.

b. Het staat ouders geheel vrij om onder elkaar elk ander contract of overeenkomst ten aanzien van het financiële onderhoud en andere zaken met betrekking tot de zorg voor de kinderen aan te gaan. Ouders kunnen dus wederzijds rechtsgeldige contracten sluiten waarin de rechten en/of plichten t.a.v. hun kinderen worden aangepast, bij voorbeeld wat betreft de verdeling van de kosten of de zorgtijd.

9. Kindermishandeling

Wreedheid (i), verwaarlozing (ii), geweld (iii), seksuele mishandeling (iv) dienen te vallen onder de relevante bepalingen van het strafrecht en niet onder de wetten betreffende zorgverdeling en gelijkverdeeld ouderschap. De veronderstelling van onschuld tot schuld is bewezen zal gelden voor alle gevallen, met uitzondering van de hieronder onder b. genoemde.

a. Beoordeling van kindermishandeling dient te gebeuren zonder vooroordeel. De vier typen kindermishandeling zullen gelijk gewogen worden. Tenzij de beschuldigingen van een dergelijke aard zijn dat ze onmiddellijk de veiligheid van het kind betreffen, zal er geen beslissing worden genomen om het contact met een van de ouders te verbreken.

b. Als er beschuldigingen bestaan en er is besloten het contact tussen het kind en een van de ouders op te schorten, dan moet er onmiddellijk een provisorisch onderzoek plaatsvinden om de gevaren vast te stellen. Na een schorsing van ten hoogste twee weken van de bestaande gelijke of andere overeengekomen zorgverdeling dient de oude situatie te worden hersteld, tenzij het onderzoek anders uitwijst. Schorsing alleen kan niet worden gebruikt als een middel om de rechten op ouderlijke zorg van een van de ouders te herzien.

c. Valse beschuldigingen of meineed zullen streng worden vervolgd onder de bepalingen van het wetboek van strafrecht.

d. Waar de ouder-kind relatie wordt beschadigd door oudervervreemding wordt het kind in zijn belangen geschaad en dit zal daarom worden beschouwd als een vorm van kindermishandeling. Ook maatregelen van de overheden die een ouder-kindrelatie op zo’n manier beschadigen dienen als een vorm van kindermishandeling te worden beschouwd en dienen overeenkomstig te worden bestraft.

10. Wat niet valt onder deze principes van gelijkverdeeld ouderschap

Het boven beschreven "gelijkverdeeld ouderschap" heeft niet direct betrekking op gevallen waarin een of beide ouders weigeren of niet in staat zijn hun ouderlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van zorg en onderhoud van hun kinderen uit te oefenen. Het betreft alleen die gevallen waar beide ouders zich om hun kinderen willen bekommeren.

Een ouder die verklaart niet voor een kind te willen zorgen, kan daar ook niet toe gedwongen worden. Wat wel bestaat is de financiële plicht om zorg mogelijk te maken en zo is er ook een noodzaak om die zorg te verstrekken, door de ouders of door de staat. Nogmaals: kindermishandeling wordt onder. "gelijkverdeeld ouderschap" beschouwd als een aparte kwestie.

Definities

Ouders

..... worden gedefinieerd als de biologische ouders of, in geval van ernstige mishandeling of

bij weeskinderen, de adoptieouders.

Kind

….. is het menselijk wezen van geboorte af tot de laagste van de twee leeftijden behorend bij emancipatie en meerderjarigheid.

Gezin

...... is het kind en zijn biologische of adoptieouders.

Familie

....zijn de bloedverwanten van het kind en eventueel van zijn of haar adoptieouders


N.B. Elk onderdeel van deze verklaring is een integraal deel van het geheel en kan niet buiten het verband van de andere onderdelen worden toegepast of begrepen.