dinsdag 5 juni 2007

Oproep aan Tweede Kamer tot hoorzitting inzake wetsvoorstel 30 145 (Bevordering voortgezet ouderschap na scheiding)

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. woordvoerders wetsvoorstel 30 145
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Van: Vader Kennis Centrum (VKC) namens gezamenlijke oudergroeperingen

Betreft: Hoorzitting, Aanbieding Manifest

Utrecht, 5 juni 2007

Geachte leden van de Tweede kamer,

Hierbij bieden wij u aan het manifest inzake het jeugd-, gezins- en familierechtbeleid van samenwerkende oudergroeperingen bijeen op de Vadertop (m/v/grootouders) van 10 mei 2007 in Amsterdam. Op de vadertop hebben de ouders onder andere hun ernstige bezwaren uitgesproken over wetsvoorstel 30.145 en zij richten zich met de volgende oproep tot de Tweede Kamer:

Splits Wetsontwerp 30 145
Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.


De opsteller van bovengenoemd wetsontwerp heeft twee niet-verknochte onderwerpen in één wetsvoorstel willen regelen:
1. Bevordering voortgezet ouderschap
2. Zorgvuldige scheiding (Blokkering van de sluiproute die bekend staat als de “flitsscheiding”, neerkomend op notariële omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en vervolgens ontbinding van dat geregistreerd partnerschap).

Uit het oogpunt van wetgevingstechniek is het combineren van twee niet verknochte onderwerpen riskant en daarom ongewenst. Immers, het ene onderwerp deelt noodzakelijkerwijs het lot van het andere onderwerp, terwijl dat politiek wel eens minder gevoelig, ja zelfs tegenovergesteld zou kunnen liggen. (Vergelijk de parlementaire geschiedenis van wetsontwerp 15 638).

Onderwerp 2, blokkering van de flitsscheiding.
Dit onderwerp ligt bij de politiek gevoelig, terwijl het bij het publiek nauwelijks een principestrijd oplevert.

Onderwerp 1, bevordering voortgezet ouderschap
Dit onderwerp kan bij politiek en publiek qua pretentie (bevordering van het voortgezet ouderschap) weliswaar rekenen op instemming, doch stuit qua uitwerking op heftige meningsverschillen, die absoluut niet zijn uitgekristalliseerd. Het ontwerp is het resultaat van de gevestigde lobbies. De wetgever is met de rug naar de ouders blijven staan.

Onder de ouders zijn zinvolle gedachten ontwikkeld als oplossing van de problematiek die al meer dan dertig jaar als onoplosbaar wordt ervaren.

Hoorzitting
Ouders doen een klemmend beroep op de Tweede Kamer om de behandeling van dit onderwerp aan te houden ten behoeve van een hoorzitting. Wetsontwerp 30 135 zou gesplitst moeten worden.

Namens de samenwerkende oudergroeperingen,

Hoogachtend,

Drs Pieter A.N. Tromp
Vader Kennis Centrum (VKC) van Stichting Kind en Omgangsrecht

Mr Ir P.J.A. Prinsen
Oud- advocaat

Correspondentieadres: Vader Kennis Centrum (VKC) van Stichting Kind en Omgangsrecht
E-mail: vaderkenniscentrum@gmail.com
Website Vadertop: http://vadertop.blogspot.com

Bijlage: Manifest van de Vadertop (m/v/gr) - Samen verder bij zorg en opvoeding

Geen opmerkingen: