woensdag 9 mei 2007

Deskundigenforum tijdens de Vadertop (m/v/grootouders) – donderdagavond 10 mei

Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com


1. Deelnemers Deskundigenforum:

 1. Henk Hanssen (IkVader, populaire website voor vaders in Nederland)
 2. Peter Prinsen (oud-advocaat, familierechtspecialist)
 3. Lauk Woltring (trainer/consultant, specialist jongensproblematiek)
 4. Joep Zander (pedagoog, vader, kunstenaar en publicist over vaderschap)
 5. Jan Piet de Man (kinder- en gezinspsycholoog uit België en specialist op het terrein van de verblijfsregeling en de verdeling van het ouderlijk gezag in de scheidingswetgeving in België)
 6. Mogelijk deelnemer aan het Deskundigenforum is nog: Professor Louis Tavecchio (Hoogleraar kinderopvang): (Louis Tavecchio komt graag maar heeft in de namiddag ook een ander symposium in Nijmegen. Hij kon nog niets toezeggen.)


2. Gespreksleiding:

Samira Bouchibti

Mevrouw Samira Bouchibti is woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid en familierecht voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Partij van de Arbeid | Samira Bouchibti

http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/200018001/clearState/true/sf/200018001/returnPage/200018001/itemId/220094479/realItemId/220094479/pageId/200006510/instanceId/200018007/


Hans Krikke

Hans Krikke is onderzoeker, journalist, schrijver, documentaire maker en ervaren gespreksleider.

http://www.hanskrikke.nl/


3. Profiel van de deelnemers aan het Deskundigenforum:


Henk Hanssen (links) op de 9 maanden beurs

Henk Hanssen

Schrijver/journalist Henk Hanssen is oprichter van IkVader.nl, de populaire website voor vaders in Nederland. Hij publiceerde drie boeken over vaderschap, de Kraamkalender voor Mannen, Babymanagement en de 9 Maanden Gids voor Mannen. Hij is specialist in een vadervriendelijk bedrijfsbeleid. Henk woont in Hilversum, samen met vriendin Ingrid, dochter Rosa en zoon IJsbrand.

http://www.ikvader.nl/


Jan Piet de Man

Drs. Jan Piet de Man is kinder- en gezinspsycholoog uit België. Hij heeft zich sinds 1983 gespecialiseerd op de resultaten van empirisch wetenschappelijk onderzoek dat een objectieve onderbouwing geeft aan “het belang van het kind” in de werkelijkheid. Daarbij heeft hij zich gespecialiseerd op de onderwerpen van een gelijkmatige beurtelingse huisvesting na scheiding, de “nestzorg” en oudervervreemding en –verstoting,.

Sinds 1984 heeft hij in België deelgenomen aan diverse werkgroepen inzake de hervorming van de Belgische scheidingswetgeving. De afgelopen periode heeft Jan Piet de Man daarbij op uitnodiging van de Subcommissie Familierecht van de Belgische Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers herhaaldelijk bijgedragen aan de hoorzittingen waarmee de commissie haar besprekingen aanving. Eerst wat betreft de Belgische wetgeving inzake het bevoorrechten van de gelijkmatig verdeelde huisvesting van scheidingskinderen en op de reglementering van de gedwongen uitvoering van verblijfs- en omgangsregelingen. En meer recentelijk wat betreft de Belgische wet op de “schuldloze” echtscheiding.

Jan Piet de Man is erkend (echt)scheidings- en familie-bemiddelaar en betrokken bij de Werkgroep "Co-ouderschap" en Gelijkmatige beurtelingse huisvesting en "Nestzorg". Hij doet scheidingsbemiddelingen sinds 1989 en is de eerste Vlaamse geaccrediteerde familie-bemiddelaar en gediplomeerde bemiddelaar. Hij is initiatiefnemer van het Europees Instituut voor het Belang van het Kind.


Mr. Ir. P. J.A. Prinsen (Peter)

Peter Prinsen (links) op een Amersfoortse voorlichtingsbijeenkomst van het Vader Kennis Centrum.

Mr. Ir. Peter J.A. Prinsen is oud-advocaat en bekend publicist op het terrein van familierecht en de rechtspsychologie. Peter Prinsen is pleitbezorger van hervorming van de Nederlandse scheidingswetgeving op rechtspsychologische grondslag en expliciet gericht op het voorkomen van polarisatie en het bewaren van de vrede tussen scheidende ouders.

Zijn publicatie “Naar een rechtspsychologische grondslag voor het scheidingsrecht” maakt als bijlage 3 onderdeel uit van de opgestelde lijst met 10 gesprekspunten als leidraad voor de discussies tijdens de Vadertop.

http://www.peterprinsen.nl


Lauk Woltring

Lauk Woltring is trainer/consultant bij het Rots & Water Instituut Nederland en lid van het Platform 'Jongens in Balans'/ 'Boys in Balance'. Hij is gespecialiseerd in jongensproblematiek en het werken met jongens, ontwikkeling, kansen, risicogedrag.

Belangrijke thema’s in het werk van Lauk Woltring zijn:

 • Mannen en vrouwen in kinderopvang en onderwijs
 • Riskant gedrag in verkeer en elders
 • Leerstijlen & coaching in onderwijs en rijopleiding
 • Communicatie met jongens of (jonge) mannen
 • Cultuur en religie: soms inspiratie, soms frustratie
 • Psycho-fysieke training, agressie en weerbaarheid

Lauk Woltring, Innovatie, Advies, Coaching & Training op maat

http://www.laukwoltring.nl/


Joep Zander

Joep Zander (11-11-52) is van beroep kunstenaar en pedagoog. Hij publiceerde artikelen voor kranten en tijdschriften en schreef (in) boeken over familierecht, vaders, kinderen. Ook zijn kunst staat voor een deel in dat licht. Hij kent het onderwerp van binnen uit als zorgende vader van twee kinderen. Het schrijven over vaders doet voor Joep niets af aan het perspectief op het kind en de noodzakelijkheid van goede verhoudingen tussen de seksen. Joep Zander stond met anderen aan de basis van de verklaring van Langeac (bijlage 1 van de gespreksleidraad “10 gesprekspunten” voor
Joep Zander en zijn zoon Joshua

de Vadertop). Het onderhouden van internetsites is een belangrijke manier om zijn activiteiten te verbinden.

......................................................................

Eerdere boeken van Joep Zander:

 • Het Ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse Context, Servo, Assen, 1999
 • Moeder-Kind-Vader, een drieluik over ouderverstoting, Rela, Deventer, 2004
 • Gemist vaderschap, Rela, Deventer 2006, Boek samen met Emiel Smulders. Bijdragen van onder andere prof. Louis Tavecchio en Harry van Bommel.
 • Overige publicaties:http://www.joep.nl.nu/publka

http://papa.nl.nu


Daarnaast neemt mogelijk deel:


Prof. Dr. L.W.C. Tavecchio (Louis)

Louis Tavecchio is bijzonder hoogleraar in de Pedagogiek van de Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Louis Tavecchio staat op de bres voor vaders. Papa is geen suffe babysitter, maar een volwaardige opvoeder. Toch wordt zijn rol in pedagogisch onderzoek meestal verwaarloosd. Dat moet veranderen, vindt Louis Tavecchio, Leidse pedagoog en bijzonder hoogleraar kinderopvang in Amsterdam. ‘Vaders kunnen het nooit goed doen.‘

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1235944/

http://www.childandfamilystudies.leidenuniv.nl/index.php3?c=97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com

Geen opmerkingen: